Orchestr Národního divadla CZ

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku ČSR (část 2.)

Opera Národního divadla poprvé na Jatkách!

Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa (II. část) bude věnován soudobé hudbě. Vedle dvou symfonií pozoruhodného, leč poněkud opomíjeného, absolventa brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Josefa Adamíka (1947-2009) a skladby Monumento per 6.000.000 od představitele slovenské avantgardy 60. let Petera Kolmana (1937), zazní v premiéře dvě skladby zkomponované na objednávku Opery Národního divadla.

Ve skladbě slovenského skladatele Daniela Mateje (1963) KYaRIaE je základním a hlavním materiálem nahraná zvuková stopa, v níž zazní mimo jiné hlas prezidenta Masaryka. Nahrávku zvukově rozšiřuje sólový zpěv a orchestrální doprovod. Michal Nejtek (1977) napsal skladbu Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr, na texty rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmann. Části z jejích dvou básní, věnovaných Praze a Čechám, jsou použity ve třech jazykových verzích: v německém originále, v anglickém a českém překladu. Každá verze má svou hudbu, svou syntaxi, svůj způsob vyprávění.

Length
90 min.
Suitable from
without limits
Language
no spoken language
Premiere
13. 11. 2018

Dates & Tickets

Now not showing. Current shows

Creators & cast

  • Hraje Orchestr Národního divadla
  • Dirigent Ondrej Olos 
  • Sólisté Marta Reichelová, Vojtěch Šembera
ADHD Amerikánka Biograf Biograf / pro školy Cabaret Bears Costume Correspondence Družina Hard sell Isole Kid Kolaps Nesnesitelná tekutost bytí Přecházení Probuzení Proton !!! Souboj Titánků Ukončete nástup, dveře se otvírají Untitled Velká holešovická White Rabbit Red Rabbit #6 Zahajovací koncert sezóny 2019/2020