Orchestr Národního divadla CZ

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku ČSR (část 2.)

Opera Národního divadla poprvé na Jatkách!

Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa (II. část) bude věnován soudobé hudbě. Vedle dvou symfonií pozoruhodného, leč poněkud opomíjeného, absolventa brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Josefa Adamíka (1947-2009) a skladby Monumento per 6.000.000 od představitele slovenské avantgardy 60. let Petera Kolmana (1937), zazní v premiéře dvě skladby zkomponované na objednávku Opery Národního divadla.

Ve skladbě slovenského skladatele Daniela Mateje (1963) KYaRIaE je základním a hlavním materiálem nahraná zvuková stopa, v níž zazní mimo jiné hlas prezidenta Masaryka. Nahrávku zvukově rozšiřuje sólový zpěv a orchestrální doprovod. Michal Nejtek (1977) napsal skladbu Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr, na texty rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmann. Části z jejích dvou básní, věnovaných Praze a Čechám, jsou použity ve třech jazykových verzích: v německém originále, v anglickém a českém překladu. Každá verze má svou hudbu, svou syntaxi, svůj způsob vyprávění.

Length
90 min.
Suitable from
without limits
Language
no spoken language
Premiere
13. 11. 2018

Dates & Tickets

Now not showing. Current shows

Creators & cast

  • Hraje Orchestr Národního divadla
  • Dirigent Ondrej Olos 
  • Sólisté Marta Reichelová, Vojtěch Šembera
A do třetice všeho… ADHD Amerikánka Bez hranic Biograf Black Black Woods Bratří speciál Bull Cabaret Bears Costume Correspondence Elegance molekuly Hard sell Isole Jabloňová pohádka Jak (ne)dělat rádio Kolaps Malíři Nesnesitelná tekutost bytí NICK No Animal Circus Evening O humoru + Absolutely Plovárna Pohádka ze staré knihy Poslední večeře Probuzení Proton !!! Souboj Titánků Sweat and Ink Teatromat Tři siláci na silnici Untitled Wabi-Sabi White Rabbit Red Rabbit #2 White Rabbit Red Rabbit #3 White Rabbit Red Rabbit #4 White Rabbit Red Rabbit #5 White Rabbit Red Rabbit #6