Výstava Silvie Krivošíkové: Die Kraft

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 19 hodin v Trafo Gallery. Výstava volně pokračuje ve výstavních prostorách divadla Jatka78.

Trafo Gallery představuje samostatnou výstavu slovenské autorky žijící ve Vídni, Silvie Krivošíkové, jejíž obrazy v sobě nesou zvláštní, magickou podmanivost. Vyvazují se z linearity neúprosného času a i ty nejbanálnější okamžiky všedního dne povyšují na menší nebo větší zázraky.

Svět, který je prožíván jako drsná aréna k obhájení vlastní existence, dostává na jejích plátnech auru pohádkově či baladicky laděných příběhů, v nichž se lidské odhodlání a vitalita poměřují s životními překážkami různého druhu a závažnosti. Právě z napětí mezi skutečnou realitou a jejím svobodným malířským uchopením, které nemá daleko k zobecňující básnické obraznosti, prýští ona magická atmosféra posvátnosti, jež se nad vším vznáší a vším prostupuje jako duch toho, co je a má být dobré. Vazba na předmětnost je tu symbolicky podmíněna vnitřní intencí člověka, který přirozeně směřuje za svým cílem. U Silvie je to naplňované ženství a mateřství, které tvoří základní tematický půdorys celého malířského díla. Název výstavy Die Kraft pak odkazuje na sílu, energii, na pud k jednání a přežití, který modeluje cestu vlastního směřování. Zázemím této „síly“ je schopnost, odhodlání a vůle jednat.

Na horizontu tohoto dění se vyjevují zvěcnělé priority symbolizované v díle Silvie Krivošíkové volbou vztahů mezi předměty, figurami a prostorem, jejichž obrysy referují o všeobecně známém světě, zatímco jejich významová jádra jsou posunuta do oblasti ryze osobního, autentického prožívání. K výstavě vychází stejnojmenný dvojjazyčný katalog Die Kraft, doplněný o úvodní slovo kurátora Petra Vaňouse a rozhovor s malířkou.

Silvia Krivošíková: Die Kraft
Vernisáž: 26. 1. 2023 v 19.00 v Trafo Gallery
Komentované prohlídka: 14. 2. 2023 od 18.00
 v Trafo Gallery (následně přesun na Jatka78)
27. 1. — 12. 3. 2023
Kurátor: Petr Vaňous
Více informací na www.trafogallery.cz

Výstava potrvá do 12. března 2023 a bude volně přístupná v době otevření Bistra & Baru Jatek78 (PO-SO 10-24:00, neděle – pokud se hraje, otevíráme 90 min. před začátkem představení).