Jatka78: Konkurz do nové show! / Jatka78: Audition for a new show!

〈for english scroll below〉

 

Pro nový projekt režírovaný Thomasem Moncktonem hledají Jatka78, producent projektu, umělce s pokročilými pohybovými (a) nebo komediálními schopnostmi, schopné pracovat jak ve skupině, tak sólově.

Informace o projektu a Thomasovi

Pracovní název: Others

Skrze pohybové dovednosti budeme pracovat na komediální show o tom, jaké to je bydlet jeden vedle druhého. Sólově, ve dvojicích, trojicích i větší skupině vytvoříme absurdní a vtipné situace a propojíme je do kontextu sousedství. „Hledám podivnost, humor a fyzicky zdatné umělce, kteří umí na scéně efektivně fungovat jako součást skupiny i sami o sobě,“ říká Thomas Monckton.

Thomas Monckton

Thom je cenami ověnčený umělec a režisér řady komediálních vystoupení z žánru fyzického divadla. Pochází z malého městečka na Novém Zélandu, ale svůj domov našel ve Finsku. Již jako malý chlapec si osvojil několik cirkusových disciplín. V 17 letech  nastoupil na cirkusovou školu v Christchurch na Novém Zélandu. Později studoval na prestižní škole pohybových umění Ecole Jacques Lecoq v Paříži

Thom nyní žije v Helsinkách, kde je uměleckým ředitelem Kallo Collective, souboru věnujícímu se fyzickému divadlu a novému cirkusu. Pravidelně také spolupracuje s Circo Aereo, s nímž produkoval představení The Pianist a The Artist. Thom vystupoval ve více než 20 zemích po celém světě. Jatka78 navštěvuje pravidelně a během svého působení v Praze navázal s touto divadelní scénou velmi úzký kontakt. 

Časový harmonogram

Konkurz se uskuteční na Jatkách78 12.-13. října 2019. Vybraní umělci budou informováni a pozváni k účasti na konkurzu do 30. září 2019. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2019.

Tvorba představení proběhne ve dvou fázích. První proběhne v Praze 18.-31. května 2020, druhá bude začínat koncem srpna 2020 a bude pokračovat až do premiéry plánované na Jatkách78 na září nebo říjen 2020. Následně je v plánu show v delších blocích reprízovat na Jatkách78 a potenciálně s ní cestovat po světě.

Přihlásit se

 

Jatka78: Audition for a new show!

Jatka78 is looking for performers with a high-level of movement ability and/or the comical ability for a new project directed by Thomas Monckton and produced by Jatka78!

We are looking for adult performers with an unique movement ability and/or comical ability. You should be happy to work as a group as well as solo. 

Info about the project & Thom

Working Title: Others

Using your skilled physicality we will be working together towards a comical production about living next door to each other. Working together as a group and solo or in twos and threes we'll create visually absurd and humorous images and interweave them into a context of neighborliness. „I'm looking for oddity, humor, and physically skilled artists who can work effectively as part of a group and alone on stage.“  

Thom Monckton

Thom is an award-winning performer and director of physical comedy from a small town in New Zealand. He taught himself circus from a young age before attending circus school in Christchurch at age 17 and then later to the physical theatre school of Jacques Lecoq in Paris.

Thom now lives in Helsinki where he is the artistic director of Kallo Collective, a physical comedy and contemporary circus performance company. He also works regularly with Circo Aereo who produced The Pianist and The Artist. Thom has performed in more than 20 countries around the world frequently visiting Jatka78 and establishing a strong connection in the process.

Project timetable

The audition will take place at Jatka78 in Prague on 12th and 13th of October 2019. Selected people will be informed and invited to take part in the audition by 30th of September 2019. Creation will be divided into two parts - first will happen in Prague from 18th till 31st of May 2020 and the second one will begin at the end of August leading towards the premiere at Jatka78 in September or October 2020. The plan is to play the show in longer periods at Jatka78 as well as possible touring around the world.

Please fill in form till 20th of September 2019.

Fill in the form

A na noze pevnina Amerikánka Batacchio Bez hranic: Poslední večeře Biograf Bratří speciál Bull + Hard sell Cabaret Bears Costume Elegance molekuly Goršek Hnízdo na nitkách / pro školy  Honey Interaktivní koncert pro děti Isole Knot La Putyka Memories of Fools O Palečkovi Only Bones Poslední večeře Poutníci po hvězdách Poutníci po hvězdách / pro školy Přecházení Předčasný výkvět Prezidementi Probuzení Proton !!! Ptáček a lev Putinovi agenti Semaphore Souboj hodnot pro Be Charity Svědomitě nepřipravení Sweat and Ink Ucpanej systém Úsvit pestíků We Agree to Disagree White Rabbit Red Rabbit #11 White Rabbit Red Rabbit #12