Výstava Václava Buchtelíka: Řez

Srdečně zveme na výstavu ostravského malíře Václava Buchtelíka. Vernisáž výstavy proběhne 12. listopadu 2019 od 18 hodin. Výstava potrvá do 13. prosince a bude volně přístupná v době otevření Bistra & Baru Jatek78 (PO-SO 10-24:00, neděle – pokud se hraje, otevíráme 90 min. před začátkem představení). 

Malíř Václav Buchtelík, známý svými apokalyptickými obrazy příměstských krajin, moderní architektury a dekadentních mobiliářů, na výstavě v galerii Jatek78 představuje sérii děl na ryze osobní téma.

Ztráta a odchod blízkého provokuje otázky místa, záchytného bodu v časovém kontinuu a jejich výtvarného vyjádření. Výtvarné vyjádření není v tomto případě jen poklidným malováním, ale nutným osobním rituálem.

Triviální věci spojené s odchodem jsou Buchtelíkovi inspirací pro zásadní obrazy. Malíř na svých rozměrných plátnech monumentalizuje několik motivů – náhrobek, květiny, podobenku –, které samy o sobě v zaužívaném kontextu mají spíše sentimentální, vzpomínkový charakter.

Jejich zabstraktnělé formy, zbavené popisného detailu, barevně redukované na škálu modří a hnědí, zasazené do fluentního prostoru, dávají faktu odchodu blízkého univerzální rozměr. Formy se vytrhují, vystřihují z kontinua, jakoby chtěly vzdorovat anihilaci a procesům entropie.

Jsou prázdné, neboť nemohou vystihnout, jsou tragické, protože bez tváře. Tvář se zastavila někde v bolestné vzpomínce a čeká, než se stane obrazem, sochou, historií. Tento proces nelze urychlit.

Stylizace tvaru náhrobního kamene jako bílého posvátného místa naznačuje možnost setkání s tajemstvím. Květiny a kytice na obrazech ve svých profilových siluetách naznačují drama arabesky, esteticky lákavé, avšak, anebo právě proto, rychle mizící a „vadnoucí“ v ztemnělém prostoru obrazu.

Podobenka, původně jasná, objektivně identifikovatelná image, se v obrazech stává prázdnou, překlápějící se hrozivou formou. Stínování jejího povrchu naznačuje pohyb onoho jakoby stínového, nepochopitelného i neuchopitelného bytí.

Téma odchodu konkrétního blízkého člověka v Buchtelíkových obrazech dostává širší rozměr, ale přitom neztrácí na urgenci. Výstava je příležitostí k přemýšlení o ontologických otázkách bytí a nicoty. Je výzvou k reflexi naší existenciální situace.

(z textu Daniela Balabána k výstavě V. Buchtelíka v Sokolské 26, Ostrava, duben 2019)

A Simple Space Amerikánka Batacchio Bez domluvy Bez hranic: Poslední večeře Dukto Happy Hour Honey Hra o trůn I AM A.I. Instantní úspěch Isole Kaleidoscope Knot La Putyka Letkyně Memories of Fools Poslední večeře Poutníci po hvězdách Přecházení Prezidementi Proton !!! Průzkum ojem Putinovi agenti Semaphore Summer Stage Sounds Sweat and Ink The Watcher Up End Down Úsvit pestíků Velká holešovická Vlez v les